Stokk om på ordene slik at det blir en setning som gir mening I