Trekk strek mellom adjektivsformene som hører sammen